Substancja złożona

Substancja złożona, ang. chemical compound, rodzaj materii, związek chemiczny, tworzony przez różne pierwiastki. Substancja złożona, może mieć stały skład, tak jak → związki stechiometryczne (daltonidy) lub także skład może zmieniać się w pewnych granicach tak jak w → związkach niestechiometrycznych (bertolidy).

Partnerzy Portalu