Szkło wodne

Szkło wodne, ang. water glass, jest to stężony roztwór wodny krzemianu sodu Na2SiO3. W celu uniknięcia hydrolizy, do szkła wodnego dodaje się wodorotlenek sodu (NaOH). Szkło wodne jest bezbarwną cieczą o konsystencji syropu i silnie zasadowym odczynie. Stosowane  do impregnacji przeciwogniowej, przeciwwilgociowej, produkcji kitów, apretur itp.

Partnerzy Portalu