Tombak

Tombak ang. tombac, stop miedzi z cynkiem przy zawartości miedzi minimum 80%. Tombak jest odmianą  mosiądzu o barwie od złotożółtej do czerwonej, w zależności od ilości miedzi.

Stosowany między innymi w przemyśle artystycznym, elementach maszyn turbin, instrumentach, do wyrobu cienkiej folii używanej jako pozłótka.

Partnerzy Portalu