Właściwości intensywne

Właściwości intensywne, (parametr intensywny, wielkość intensywna) ang. intensive properties, to właściwości, których wartość nie zależy od wielkości układu (objętości, masy, ilości cząstek…).

Do właściwości intensywnych min. należą:

 • ciepło molowe
 • ciepło właściwe
 • ciśnienie
 • gęstość
 • objętość molowa
 • potencjał chemiczny
 • prędkość
 • przyspieszenie
 • stężenie
 • temperatura
 • ułamek molowy
 • kolor
 • współczynnik załamania światła
 • połysk
 • twardość
 • plastyczność
 • ciągliwość
 • lepkość
 • napięcie powierzchniowe
 • przewodność cieplna

Przeciwieństwem właściwości intensywnych są → właściwości ekstensywne.

Partnerzy Portalu