Woda

Woda (tlenek wodoru) ang. water, (hydrogen oxide), najbardziej rozpowszechniony związek chemiczny na ziemi i najważniejszy, ze względu na decydujący wpływ na organizmy żywe.

Wzór chemiczny H2O; masa cząsteczkowa 18 u; ma budowę polarną i jest dipolem. Woda występuje w trzech stanach skupienia: stałym (lód) - temp. Top. 0 ºC (273,15 K), ciekłym, gazowym (para wodna) – temp. Wrzenia 100 ºC (373,15 K). Gęstość w 20 ºC (293,15 K) wynosi 0,9982 g/cm3. Największą gęstość, która wynosi 1,0000 g/cm3 woda uzyskuje w temp. 3,98 ºC (277,13 K).

Partnerzy Portalu