Woda konstytucyjna

Woda konstytucyjna ang. constitutional water, woda znajdująca się w związkach chemicznych, gdzie atomy wody są chemicznie związane z atomami innych pierwiastków np: Ca(OH)2.

Partnerzy Portalu