Woda krystaliczna

Woda krystaliczna ang. water of crystallization, woda zawarta w związkach chemicznych, związana z anionem lub kationem za pomocą wiązań kowalencyjnych, wodorowych luk koordynacyjnych. Stanowi element sieci krystalicznej.

Partnerzy Portalu