Woda Leforta

Woda Leforta, mieszanina kwasu azotowego(V) i kwasu solnego (chlorowodorowego) w stosunku objętościowym 3:1. Stosowana do roztwarzania minerałów np.: siarczków.

Partnerzy Portalu