Współstrącanie

Współstrącanie, ang. coprecipitation, to absorbowanie się na strącanym osadzie jonów lub cząsteczek, będących w roztworze, które same nie strącają się z danym odczynnikiem w tych warunkach.

Partnerzy Portalu