Związek niestechiometryczny

Związek niestechiometryczny, ang. nonstoichiometric compound, to każdy stały związek chemiczny, który nie spełnia → prawa stałości składu, w którym liczba atomów pierwiastków nie może być wyrażona jako stosunek małych liczb całkowitych. Występowanie związków niestechiometrycznych jest związane z obecnością defektów w strukturach sieci krystalicznej, takich jak brak jonów z miejsc, które normalnie byłyby zajęte. Związki niestechiometryczne nazywane są również bertolidami, nazwa ta pochodzi od nazwiska Claude'a Louisa Bertholleta, francuskiego chemika, który przeciwstawiał się koncepcji Josepha Prousta, o stałości składu związku chemicznego.

Partnerzy Portalu