cyklotron

Pierwsze w Polsce produkcje Galu-68 z wykorzystaniem cyklotronu medycznego.

Radiofarmaceutyki znakowane galem-68 są coraz częściej stosowane w diagnostyce z użyciem metody PET/CT. Tendencja ta wynika z łatwości do tworzenia wiązań koordynacyjnych, dobrych właściwości biologicznych oraz właściwości fizycznych emitowanego promieniowania i czasu półrozpadu galu-68. Wykorzystywane obecnie jako źródło galu-68 generatory 68Ge/68Ga są mało dostępne, bardzo drogie oraz mało wydajne.
Subskrybuj cyklotron

Partnerzy Portalu