dichromian (VI) potasu

W oznaczeniu chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT)...

ID:
CMO2
W oznaczeniu chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) metoda chromianową, bardzo istotnym odczynnikiem jest roztwór dichromianu(VI) potasu, o stężeniu 0,040 mol/dm3. Oblicz masę K2Cr2O7 potrzebną do przygotowania 1 dm3 tego roztworu. Wynik podaj z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.
Subskrybuj dichromian (VI) potasu

Partnerzy Portalu