Flerovium

Mendelejew tego nie wie...

Odkąd pamiętam, w układzie okresowym pierwiastków chemicznych zawsze były „dziury”. Jednak na początku 2010 r. układ okresowy został uzupełniony. Ostatnia z dziur została zapełniona w 2010 r. przez pierwiastek chemiczny o nazwie łacińskiej ununseptium. Nazwa ta jest zgodna z terminologią Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej IUPAC, jednak do tej pory nie ma „zwyczajowej” angielskiej wersji, którą nadaje IUPAC. Polskie nazwy są nadawane przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTCH).

Subskrybuj Flerovium

Partnerzy Portalu