formaldehyd

Aldehydy - grupa funkcyjna

Aldehydy są grupą związków organicznych, w których grupa alkilowa lub arylowa oraz wodór połączone są z grupą aldehydową. Wyjątek stanowi metanal, w którym grupa aldehydowa połączona jest z atomem wodoru. Grupa aldehydowa zbudowana jest z węgla, do którego przyłączony jest atom wodoru i wiązaniem podwójnym atom tlenu.

Grupa funkcyjna:

Subskrybuj formaldehyd

Partnerzy Portalu