Maria Skłodowska Curie

Ukazała się fotobiografia Marii Skłodowskiej-Curie

Opublikowano album "Maria Skłodowska-Curie. Fotobiografia", w którym m.in. można zobaczyć zapomniane zdjęcia z życia polskiej noblistki. Promocja książki odbyła się w stolicy 9 grudnia, w przeddzień 100. rocznicy wręczenia badaczce Nagrody Nobla. W albumie można znaleźć ok. 300 zdjęć, kopii dokumentów, a nawet przedruków wierszy oraz rysunków noblistki. Ilustracje te uzupełniane są w publikacji krótkimi tekstami - m.in. fragmentami autobiografii noblistki czy tekstami jej przyjaciół - które stanowią zwięzły komentarz do obrazów.

Maria Skłodowska Curie

Maria Skłodowska Curie urodziła się 17 listopada 1867 roku w domu przy ulicy Freta 16 w Warszawie. Jej rodzice Bronisława i Władysław Skłodowscy pochodzili z drobnej szlachty, nie byli więc zamożni i Maria wychowywała się w trudnych warunkach, zarówno materialnych, jak i społecznych, związanych z sytuacją w zaborze rosyjskim.
Subskrybuj Maria Skłodowska Curie

Partnerzy Portalu