mechanochemia

Mechanochemia - jest dynamicznie rozwijającym się działem chemii zajmujący się badaniem chemicznych i fizykochemicznych przemian substancji, wywoływanych działaniem energii mechanicznej.
Metodologia ta umożliwia otrzymywanie szerokiej gamy związków organicznych, nieorganicznych, kompleksów metali, leków i innych związków chemicznych.

Poniżej znajduje się lista artykułów powiązanych z działem: Mechanochemia

W IChF PAN opracowano mechanochemiczną metodę wytwarzania półprzewodnikowych nanokryształów tlenku cynku

Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie opracowali mechanochemiczny proces wytwarzania półprzewodnikowych nanokryształów tlenku cynku (ZnO) w otoczce funkcjonalnych pochodnych mocznika.
Subskrybuj mechanochemia

Partnerzy Portalu