"Przełom w druku 3D: Dynamiczna kontrola wielkości kropli dla precyzyjnych materiałów porowatych"

Technologia mikrofluidyczna w połączeniu z drukiem 3D to potężne narzędzie pozwalające na precyzyjne kontrolowanie porowatości i składu w miękkich materiałach tj. hydrożele.
fot. Grzegorz Krzyżewski/IChF PAN

Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN) opracowali nowatorski moduł mikroprzepływowy, który umożliwia wytwarzanie materiałów o kontrolowanej porowatości. Wykorzystując technologię mikroprzepływową połączoną z drukiem 3D, badacze osiągnęli unikalną zdolność do generowania emulsji z dynamiczną kontrolą wielkości kropli, co pozwala na tworzenie materiałów o zróżnicowanej strukturze porowatej.

Kontrola porowatości materiałów jest kluczowa w wielu dziedzinach, od badań środowiskowych po sektor produkcji energii. Dotychczasowe metody pozwalające na kontrolę wielkości porów miały pewne ograniczenia, jednak opracowana przez naukowców z IChF PAN technologia mikroprzepływowa oferuje nowe możliwości w tym zakresie.

Dzięki połączeniu technologii mikroprzepływowej z drukiem 3D, naukowcy stworzyli elastyczną platformę, która umożliwia generowanie emulsji z kontrolowaną wielkością kropli oraz ich rozkładem w całej objętości materiału. Zmieniając geometrię dyszy za pomocą elastycznej membrany, badacze uzyskali zdolność do precyzyjnej kontroli wielkości kropli, co było dotąd wyzwaniem.

Nowa technologia pozwala na tworzenie materiałów porowatych o zróżnicowanej strukturze i funkcjonalności, co otwiera nowe możliwości w produkcji implantów medycznych, materiałów do przechowywania energii czy biokomponentów. Zaproponowane rozwiązanie jest wszechstronnym narzędziem do produkcji różnorodnych materiałów porowatych z kontrolowaną strukturą.

Więcej szczegółów na temat tej innowacyjnej technologii oraz wyników badań można znaleźć na stronie Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz w artykule naukowym pt. "Tuna-step: tunable parallelized step emulsification for the generation of droplets with dynamic volume control to 3D print functionally graded porous materials".

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu