Alkohole - grupa funkcyjna

Alkohole - grupa funkcyjna
(fot. www.SwiatChemii.pl)

Alkohole to związki chemiczne, w których cząsteczkach nasycony atom węgla połączony jest z grupą hydroksylową (-OH).

Grupa funkcyjna:

Grupa funkcyjna alkoholi
Grupa funkcyjna alkoholi

Najprostszym przykładem alkoholu jest metanol.
Metanol CH3OH - jest bezbarwną ruchliwą cieczą o zapachu podobnym do alkoholu etylowego, ma piekący smak.

M [g/mol]   32,04
d [g/cm3]   0,79
Ttop. [°C, (K)]   -97,9 (175,45)
Twrz. [°C, (K)]   64,65 (337,80)

Metanol miesza się z wodą w każdym stosunku. Ma właściwości silnie trujące, po spożyciu już kilkunastu gram powoduje ślepotę, nawet śmierć.

Alkohol metylowy otrzymuje się przez suchą destylację węgla, syntezę tlenku węgla z wodorem, utlenianie metanu.

Metanol stosuje się do produkcji aldehydu mrówkowego, metakrylanu metylu, chlorku metylu, także jako rozpuszczalnik.

Nazwy alkoholi tworzy się przez dodanie do nazwy macierzystego węglowodoru końcówki -ol. Jeśli to konieczne to końcówkę poprzedzamy odpowiednim lokantem określającym położenie grupy hydroksylowej w cząsteczce i przedrostkiem zwielokrotniającym di, tri, tetra... np.: metanol, etanol, propan-2-ol (2-propanol), 1,2,3-propanotriol.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu