Mini eksplozja z manganianem(VII) potasu

Mini wybuch acetonu w zlewce - jedna kropla acetonu i duży płonień.

Doświadczenie przedstawia reakcje manganianu(VII) potasu, kwasu siarkowego(VI) i acetonu, w wyniku której następuje gwałtowny zapłon acetonu.

Do niewielkiej ilości manganianu(VII) potasu (KMnO4) dodano kilka kropel kwasu siarkowego(VI) (H2SO4), a następnie kroplę acetonu (propanon C3H6O).

Manganian(VII) potasu reaguje z kwasem siarkowym(VI) wydzielając tlenek manganu(VII) (Mn2O7) - silny utleniacz.

2KMnO4 + H2SO4  →  Mn2O7 + K2SO4 + H2O

Następnie tlenek manganu(VII) rozkłada się wydzielając tlen:

2Mn2O7  →  4MnO2 + 3O2

Po dodaniu acetonu następuje jego gwałtowne utlenienie (zapłon).

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu