Alkalimetria

Alkalimetria, ang. alkalimetry, dział analizy chemicznej miareczkowej obejmujący miareczkowanie kwasów → mianowanym roztworem zasady. Alkalimetria jest poddziałem → alkacymetrii.

Partnerzy Portalu