chempedia

Właściwości intensywne

Właściwości intensywne, (parametr intensywny, wielkość intensywna) ang. intensive properties, to właściwości, których wartość nie zależy od wielkości układu (objętości, masy, ilości cząstek…).

Do właściwości intensywnych min. należą:

Właściwości ekstensywne

Właściwości ekstensywne, (parametr ekstensywny, wielkość ekstensywna), ang. extensive properties, to właściwości, których wartość zależy od wielkości układu (objętości, masy, ilość cząstek...) i jest proporcjonalna do ilości materii.

Do właściwości intensywnych min. należą:

Równowaga termodynamiczna

Równowaga termodynamiczna, ang. thermodynamic equilibrium, to stan układu, w którym zanikają wszystkie makroskopowe przepływy materii i energii w układzie. W równowadze termodynamicznej parametry makroskopowe układu (temperatura, ciśnienie, objętość, itp...)  są stałe w czasie, mimo że cząsteczki układu zmieniają swoje położenie.
Przykładowo, jeśli ciecz jest w równowadze termodynamicznej ze swoją parą to nieustannie cząsteczki cieczy przechodzą w stan pary i jednocześnie taka sama ilość cząsteczek pary przechodzi w stan ciekły.

Numer CAS

Numer CAS, ang. CAS number (CAS No.: , CAS Registry Number, CASRN), to niepowtarzalny identyfikator numeryczny nadawany przez Chemical Abstracts Service (CAS) każdej substancji chemicznej opisanej w otwartej literaturze naukowej. Aktualnie obejmuje wszystkie substancje opisane od 1957 r. do teraźniejszość oraz niektóre substancje z początku XIX wieku, w tym związki organiczne i nieorganiczne, minerały, izotopy, stopy, mieszaniny i materiały niestrukturalne.

Subskrybuj chempedia

Partnerzy Portalu