chempedia

Protony odsłaniane

Protony odsłaniane, to określenie stosowane w spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), na protony w cząsteczce, które absorbują w słabszych polach elektromagnetycznych niż substancja wzorcowa. Protony te generują charakterystyczne sygnały w widmie NMR. Odsłanianie protonów wynika z oddziaływania z dodatkowymi polami magnetycznymi indukowanymi przez sąsiednie grupy funkcyjne, co prowadzi do zmiany ich otoczenia chemicznego i wzmacniania sygnałów NMR.

Właściwości intensywne

Właściwości intensywne, (parametr intensywny, wielkość intensywna) ang. intensive properties, to właściwości, których wartość nie zależy od wielkości układu (objętości, masy, ilości cząstek…).

Do właściwości intensywnych min. należą:

Właściwości ekstensywne

Właściwości ekstensywne, (parametr ekstensywny, wielkość ekstensywna), ang. extensive properties, to właściwości, których wartość zależy od wielkości układu (objętości, masy, ilość cząstek...) i jest proporcjonalna do ilości materii.

Do właściwości intensywnych min. należą:

Równowaga termodynamiczna

Równowaga termodynamiczna, ang. thermodynamic equilibrium, to stan układu, w którym zanikają wszystkie makroskopowe przepływy materii i energii w układzie. W równowadze termodynamicznej parametry makroskopowe układu (temperatura, ciśnienie, objętość, itp...)  są stałe w czasie, mimo że cząsteczki układu zmieniają swoje położenie.

Przykładowo, jeśli ciecz jest w równowadze termodynamicznej ze swoją parą to nieustannie cząsteczki cieczy przechodzą w stan pary i jednocześnie taka sama ilość cząsteczek pary przechodzi w stan ciekły.

Numer CAS

Numer CAS, ang. CAS number (CAS No.: , CAS Registry Number, CASRN), to niepowtarzalny identyfikator numeryczny nadawany przez Chemical Abstracts Service (CAS) każdej substancji chemicznej opisanej w otwartej literaturze naukowej. Aktualnie obejmuje wszystkie substancje opisane od 1957 r. do teraźniejszość oraz niektóre substancje z początku XIX wieku, w tym związki organiczne i nieorganiczne, minerały, izotopy, stopy, mieszaniny i materiały niestrukturalne.

Subskrybuj chempedia

Partnerzy Portalu