Właściwości ekstensywne

Właściwości ekstensywne, (parametr ekstensywny, wielkość ekstensywna), ang. extensive properties, to właściwości, których wartość zależy od wielkości układu (objętości, masy, ilość cząstek...) i jest proporcjonalna do ilości materii.

Do właściwości intensywnych min. należą:

  • entalpia
  • entropia
  • liczba (liczność) cząstek
  • ładunek elektryczny
  • masa
  • objętość
  • pęd
  • strumień magnetyczny

Przeciwieństwem właściwości ekstensywnych są → właściwości intensywne.

Partnerzy Portalu