Strącanie równoczesne

Strącanie równoczesne, ang. simultaneous precipitation, strącanie to następuje wówczas, gdy w danych warunkach po dodaniu odczynnika, strąca się dwa lub więcej jonów dla których został przekroczony iloczyn rozpuszczalności.

Partnerzy Portalu