Tytanometria

Tytanometria ang. titanometry, dział → reduktometrii, w którym w metodach oznaczania substancji stosuje się miareczkowanie → mianowanymi roztworami soli tytanu(III). Sole tytanu(III) są bardzo nietrwałe, szybko utleniają się w powietrzu, co niesie za sobą konieczność przechowywania i wykonywania analiz w atmosferze gazu obojętnego.

Partnerzy Portalu