Związek optycznie czynny

Związek optycznie czynny, to związek wykazujący → czynność optyczną. Podczas przechodzenia przez próbkę substancji optycznie czynnej świata spolaryzowanego, następuje zmiana kierunku polaryzacji i płaszczyzna polaryzacji świata po przejściu przez próbkę zostaje obrócona o pewien kąt w stosunku do płaszczyzny polaryzacji światła padającego. Wielkość tego kąta jest miarą czynności optycznej związku i zależy głównie od rodzaju substancji, grubości warstwy, stężenia, długości fali światła padającego i innych czynników.

Partnerzy Portalu