Mieszanie kwasów o różnym stężeniu

ID:
CPW5

Zmieszano 40 cm3 96 % kwasu azotowego(V) o gęstości 1,5 g/cm3 i 30 cm3 48 % kwasu azotowego(V) o gęstości 1,3 g/cm3. Oblicz końcowe stężenie roztworu kwasu.

 

Rozwiązanie:

Dane:

Vr1 = 40 cm3;

Vr2 = 30 cm3;

dr1 = 1,5 g/cm3;

dr2 = 1,3 g/cm3;

Cp1 = 96 %;

Cp2 = 48 %.

Szukane:

Cpk = ?.

Obliczenia:

A)

Obliczamy masę roztworu pierwszego (mr1).

 1,5 g -------------   1 cm3  ⇒ z def. gęstości

       mr1 ---------- 40 cm3
----------------------------------
mr1 = (1,5 • 40)/1 = 60 g

 

Obliczamy masę roztworu drugiego (mr2).

 1,3 g -------------   1 cm3  ⇒ z def. gęstości

       mr2 ---------- 30 cm3
----------------------------------
mr2 = (1,3 • 30)/1 = 39 g

 

Obliczamy masę substancji w pierwszym kwasie (ms1).

  96 g(s) ------------- 100 g(r)  ⇒  z def. Cp
      ms1 ---------------- 60 g(r)
------------------------------------
ms1 = (96 • 60)/100 = 57,60 g

 

Obliczamy masę substancji w drugim kwasie (ms2).

 48 g(s) ------------- 100 g(r)  ⇒  z def. Cp
      ms2 ---------------- 39 g(r)
------------------------------------
ms2 = (48 • 39)/100 = 18,72 g

 

Obliczamy masę roztworu końcowego (mrk).

mrk = mr1 + mr2

mrk = 60 + 39 = 99

mrk = [g] + [g] = [g]

mrk = 99 g

 

Obliczamy masę substancji w końcowym roztworze (msk).

msk = ms1 + ms2

msk = 57,60 + 18,72 = 76,32

msk = [g] + [g] = [g]

msk = 76,32 g

 

Obliczamy stężenie procentowe końcowego roztworu (Cpk).

  76,32 g(s) -----------  99 g(r)
          X g(s) ---------- 100 g(r)
----------------------------------
X = (76,32 • 100)/99 = 77,09 g  ⇒ Cp

Cp =  77,09 %

 

Odpowiedź:

Stężenie końcowe roztworu wynosi 77,09 %

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu