Odparowano roztwór glukozy.

ID:
CMS9

Odparowano 100 cm3 0,2 molowy roztwór glukozy. Oblicz masę otrzymanej glukozy. masa molowa glukozy wynosi 180 g/mol.

 

Rozwiązanie:

Dane:

Cm= 0,2 mol/dm3;

Vr = 100 cm3 = 0,1 dm3;

MC6H12O6 = 5180 g/mol.

Szukane:

ms = ?.

Obliczenia:

 A)

Obliczamy liczbę moli glukozy (n).

 0,2 mol(s) -------------- 1,0 dm3(r) ⇒ z def. Cm

    n mol(s) --------------- 0,1 dm3(r)
 ----------------------------------------
  n = (0,2 • 0,1)/1 = 0,02 mol

 

Obliczamy masę glukozy (ms).

 1,0 mol(s) --------------  180 g(s)

 0,02 mol(s) --------------    ms g(s)
 -----------------------------------------------

 ms = (0,02 • 180)/1 = 3,6 g

ms3,6 g

 


B)

Obliczamy masę glukozy (ms).

Cm=nVrn=Cm·Vrn=msMms=n·Mms=Cm·Vr·Mms=0,2·0,1·180=3,6ms=moldm3·dm3·gmol=gms=3,6 g

 

Odpowiedź:

W roztworze znajduje się 3,6 g glukozy.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu