W 150 g wody rozpuszczono...

ID:
CPS1

W 150 g wody rozpuszczono 40 g substancji. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

 

Rozwiązanie:

Dane:

mw = 150 g;

ms = 40 g.

Szukane:

Cp = ?.

Obliczenia:

 A)

Obliczamy masę roztworu (mr).

mr = mw + ms

mr = 150 g + 40 g = 190 g

 

Obliczamy stężenie procentowe (Cp).

40 g(s) -------------- 190 g(r)

X g(s) ---------------- 100 g(r)
----------------------------
Cp = (40 • 100)/190 = 21,05 g  ⇒  Cp

Cp = 21,05%

 


B)

Obliczamy stężenie procentowe (Cp).

Cp=msmr·100% Cp=msms+mw·100%Cp=4040+150·100=21,05Cp=gg+g·%=%Cp=21,05%

 

Odpowiedź:

Stężenie procentowe roztworu wynosi 21,05 %.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu