Wzory znaków ostrzegawczych (piktogramów) systemu GHS

Wzory znaków ostrzegawczych (piktogramów) systemu GHS
(fot. www.SwiatChemii.pl)

W celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i środowiska, w tym warstwy ozonowej oraz ułatwienia światowej wymiany handlowej, w ramach struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), opracowano ujednolicone kryteria klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin pod nazwą GHS (Globally Harmonized System - Globalny System Zharmonizowany). System GHS zawiera również ujednolicone zasady informowania o zagrożeniach stwarzanych przez chemikalia. Zasady te zawierają wymogi dotyczące oznakowania (etykiety) i kart charakterystyki.

Poniżej zaprezentowane zostały znaki ostrzegawcze (piktogramy) Globalnego Systemu Zharmonizowanego (GHS), wraz z opisem  symbolu i numerem.

Wybuchajaca bomba (GHS01)

  Wybuchajaca bomba (GHS01)

 

 

Płomień (GHS02)

  Płomień (GHS02)

 

 

Płomień nad okręgiem (GHS03)

  Płomień nad okręgiem (GHS03)

 

 

 Butla gazowa (GHS04)

  Butla gazowa (GHS04)

 

 

Działanie żrące (GHS05)

  Działanie żrące (GHS05)

 

 

Czaszka i skrzyżowane piszczele (GHS06)

  Czaszka i skrzyżowane piszczele (GHS06)

 

 

Wykrzyknik (GHS07)

  Wykrzyknik (GHS07)

 

 

Zagrożenie dla zdrowia (GHS08)

  Zagrożenie dla zdrowia (GHS08)

 

 

Środowisko (GHS09)

  Środowisko (GHS09)

 

 

Opr. mgr inż. Mateusz Mytnik

Zobacz również:

Globalny System Zharmonizowany - Globally Harmonized System (GHS)
Klasy zagrożeń w systemie GHS
Wzory znaków ostrzegawczych (piktogramów), oraz nazwy określające ich znaczenie i symbole

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu