Przemiana alotropowa

Przemiana alotropowa, ang. allotropic transformation, to przejście jednej odmiany alotropowej (→ alotropia) w inną różniącą się budową krystaliczną i właściwościami fizykochemicznymi. Każda odmiana alotropowa → substancji prostej (pierwiastka) jest trwała w określonych warunkach temperatury i ciśnienia. Zmiana tych warunków powoduje proces przemiany alotropowej jednej odmiany w drugą. Nagła zmiana warunków np: temperatury może skutkować przegrzaniem lub przechłodzeniem substancji i występowanie jej w kilku odmianach alotropowych obok siebie. Szybkość przemiany zależy od warunków środowiskowych i właściwości struktury krystalicznej pierwiastka.

Partnerzy Portalu