Alkiny - grupa funkcyjna

Alkiny - grupa funkcyjna
(fot. www.SwiatChemii.pl)

Alkiny są związkami tworzącymi się przez wzajemne łączenie się atomów węgla oraz atomów węgla z wodorem, przy czym w cząsteczce alkinu występuje przynajmniej jedno wiązanie potrójne pomiędzy atomami węgla.

Grupa funkcyjna:
Wzór ogólny: CnH2n-2

Grupa funkcyjna alkinów
Grupa funkcyjna alkinów

Przykładem najprostszego w budowie alkinu jest etyn.
Etyn (acetylen) C2H2 - bezbarwny, bezwonny palny gaz, lżejszy od powietrza, słabo rozpuszczalny w wodzie.
Acetylen otrzymuje się w reakcji wody z węglikiem wapnia (karbidem). Wykorzystywany do spawania i cięcia metali, temperatura spalania w tlenie wynosi ok. 3000 °C (3273 K), do oświetlenia, do produkcji sadzy i aldehydu octowego, chlorku winylu itp.

M [g/mol]   26,04
dc [g/cm3]   0,62
Ttop. [°C, (K)]   -81,8 (191,35)
Twrz. [°C, (K)]   -83,8 (189,35)

Cząsteczka etynu ma budowę liniową. Kąty pomiędzy wiązaniami wynoszą 180°. Długość wiązania węgiel-wodór wynosi ok. 110 pm, natomiast potrójne wiązanie węgiel-węgiel 120 pm.

    Tworząc nazwy alkinów do rdzenia nazwy dodaje się końcówkę -yn np. etyn, propyn, butyn.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu