Miareczkowanie strąceniowe

Miareczkowanie strąceniowe, ang. precipitation titration, dział → analizy miareczkowej skupiający metody analityczne polegające na tworzeniu trudno rozpuszczalnych soli o ściśle określonym składzie. Wytrącenie osadu następuje po dodaniu → mianowanego roztworu odczynnika strącającego. Analiza strąceniowa dzieli się na → argentometrię i → merkurometrię.

Partnerzy Portalu