Oblicz stężenie normalne roztworu siarczanu(VI) glinu...

ID:
CNO1

Oblicz stężenie normalne roztworu siarczanu(VI) glinu wiedząc, że w 4 dm3 znajduje się 68,4 g tego związku.

 

Rozwiązanie:

Obliczamy masę mola Al2(SO4)3

MAl2(SO4)3 = 342 g/mol

Masa 1 mola tego związku to 342 g.

Dane:

ms = 68,4 g;

Vr = 4 dm3.

Szukane:

Cn = ?.

Obliczenia:

Obliczamy gramorównoważnik Al2(SO4)3.

Suma wartościowości glinu wynosi 2 • 3 = 6, więc

 gR = 342 g/6 = 57 g.

 A)

Obliczamy liczbę gramorównoważników (z).

 1gR(s) -------------- 57    g(s)

 z gR(s) -------------- 68,4 g(s)
-------------------------------------
   z = (1 • 68,4)/57 = 1,2

 

Obliczamy stężenie normalne (Cn).

  X   gR(s) --------------   1   dm3(r)

 1,2 gR(s) -------------- 4 dm3(r)
---------------------------------------------
   X = (1,2 • 1)/4 = 0,3   ⇒  Cn

   Cn = 0,3 N


B)

Obliczamy liczbę gramorównoważników (z).

z=msgRz=68,457=1,2z=[g][g]=[1]=gRz=1,2 gR

 

Obliczamy stężenie normalne (Cn).

Cn=zVrCn=1,24=0,3Cn=[gR][dm3]=gRdm3=[N]Cn =0,3N

 

Odpowiedź:

Stężenie normalne tego roztworu wynosi 0,3 N.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu